Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.przedszkole1.miastko.plStrona główna bip.gov.pl

Strona www jednostki

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Rejestr zmian treści

Wersja dla niepełnosprawnych

   

wicedyrektor


Teresa Borowska

Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a Dyrektorem:

- współkieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola,

- współdecyduje o organizacji pracy zajęć dodatkowych,

- sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy pozostałych pracowników współdziałając z Dyrektorem,

- wykonuje prace biurowe związane  z bieżącą działalnością przedszkola, a w szczególności zlecone przez Dyrektora (jak: opracowanie tygodniowego rozkładu pracy nauczyciela, czynności dodatkowych nauczycieli),

- prowadzi dokumentację kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

- organizuje zastępstwa za nieobecnych w pracy nauczycieli w celu zapewnienia opieki dzieciom i ciągłości realizacji programu,

- nadzoruje prawidłowe naliczanie odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami,

- reprezentuje placówkę w przypadku nieobecności Dyrektora.

 

Kontakt: 59 857 25 37

e-mail: przedszkole1@miastko.pl

 Załączniki do pobrania:

Brak załączników do tego artykułu...

 Wyciąg z rejestru zmian:

AkcjaOsobaData
Dodał dokumentTeresa Borowska2016-05-17 09:41:04
Wytworzył dokumentTeresa Borowska2016-05-17 00:00:00
Ostatnia aktualizacjaTeresa Borowska2016-05-17 09:41:04